Your browser does not support JavaScript!

Nebulas (NAS) Ví

Tải về Ví Trust với Nebulas (NAS) Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoạt động với một số mã thông báo tiền điện tử và ví blockchain. Với Ví Trust , bạn có quyền kiểm soát tiền của mình. Nhận, gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử của bạn trong giao diện di động.

Nebulas là gì?

Nebulas là một blockchain công cộng, là một mạng siêu dữ liệu tự điều khiển. Tương lai của sự cộng tác đang đến gần. Nebulas muốn xây dựng sự cộng tác phi tập trung với các tài sản thông minh.

Nó hoạt động như thế nào?

Nebulas tập trung vào dữ liệu trên chuỗi, tính tương tác và cộng tác. Siêu dữ liệu cấu trúc ánh xạ có thể xử lý dữ liệu trên chuỗi với sự phức tạp ngày càng tăng đồng thời mô tả các tương tác đó; tính chất khuyến khích đồng thuận mới cung cấp sự ưu đãi một cách tích cực lâu dài; khả năng nâng cấp mới cung cấp các cập nhật mới mà không cần phân tách cứng (hard fork). Tương lai của sự hợp tác đang đến.

Nebulas giải quyết vấn đề gì?

Mục đích của Nebulas là cho phép mọi người nhận được giá trị từ sự cộng tác phi tập trung một cách công bằng.

Các tính năng của Nebulas?

  • 1. Xếp hạng Nebulas (NR) Đo giá trị của dữ liệu trên chuỗi.
  • 2.Môi trường thực thi Blockchain Nebulas (NBRE) Các giao thức cốt lõi có thể nâng cấp ngay lập tức.
  • 3. Giao thức khuyến khích nhà phát triển (DIP) Cung cấp ưu đãi trên chuỗi cho các nhà phát triển.
  • 4. Quản trị trên chuỗi DAO tốt hơn, xác định lại mô hình phát hành tài sản mới thông qua thiết kế Defi và phương thức quản trị trên chuỗi.

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất