Your browser does not support JavaScript!

Qtum (QTUM) Ví

Tải về Ví Trust với Qtum (QTUM) Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoạt động với một số mã thông báo tiền điện tử và ví blockchain. Với Ví Trust , bạn có quyền kiểm soát tiền của mình. Nhận, gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử của bạn trong giao diện di động.

Qtum là gì nhỉ?

Qtum là một nền tảng blockchain công khai, có mã nguồn mở, tận dụng các lợi thế bảo mật và đơn giản trong giao thức UTXO của Bitcoin nhưng đồng thời bổ sung việc hỗ trợ cho sự tiện lợi và linh hoạt của các hợp đồng thông minh.

Nó hoạt động như thế nào?

Qtum sử dụng một lớp khái niệm trừu tượng về tài khoản để phân tách và hỗ trợ các ứng dụng chạy trên mạng lưới của nó khỏi các giao thức cơ bản; việc này duy trì hiệu suất hoạt động của blockchain và đồng thời cho phép các tính năng bổ sung của hợp đồng thông minh trong tương lai có thể vay mượn các tính năng sẵn có. Qtum giải quyết sự thiếu hiệu quả của các thế hệ blockchain trước đây thông qua việc áp dụng mô hình đồng thuận bằng bằng chứng cổ phần.

Mục đích giải quyết của nó là gì?

Mục đích của QTUM là thúc đẩy việc sử dụng hợp đồng thông minh bằng cách giới thiệu một máy ảo mới dựa trên kiến trúc x86, là kiến trúc bộ xử lý giống như MacBook hoặc PC của bạn sử dụng. QTUM đã được hỗ trợ rất rộng rãi để cho phép bạn lập trình hợp đồng thông minh thông qua các ngôn ngữ lập trình chính rất phổ biến mà mọi người đều biết bao gồm C ++, Rust, Go, Haskell, thậm chí Python và nhiều ngôn ngữ lập trình khác. QTUM cũng cho phép mọi người sử dụng một công cụ lập trình đã tồn tại trong nhiều thập kỷ cho những việc như gỡ lỗi, phân tích và xác minh chính thức.

Các tính năng của Qtum?

  • Sử dụng cơ chế đồng thuận bằng cách giữ cổ phần (Hold)
  • Có kiến trúc nhiều lớp
  • Sử dụng một giao thức quản trị phi tập trung

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất