Your browser does not support JavaScript!

Wanchain (WAN) Ví

Tải về Ví Trust với Wanchain (WAN) Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoạt động với một số mã thông báo tiền điện tử và ví blockchain. Với Ví Trust , bạn có quyền kiểm soát tiền của mình. Nhận, gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử của bạn trong giao diện di động.

Wanchain là gì?

Wanchain là một nền tảng cho phép chuyển giao giá trị phi tập trung giữa các blockchain bị cô lập. Tương tự như cách Mạng diện rộng (WAN) kết nối tất cả các Mạng cục bộ (LAN) bị cô lập trong những năm đầu của Internet, Wanchain đang tạo ra những thứ thực chất là Mạng diện rộng (WAN) của các blockchains.

Nó hoạt động như thế nào?

Wanchain sử dụng cơ chế chuỗi chéo độc quyền để khóa tiền trong từng blockchain tương ứng và tạo các đồng tiền proxy trên Wanchain dưới dạng được đóng gói và sử dụng trong hệ sinh thái Wanchain. Ví dụ: 100 ETH sẽ bị khóa trên blockchain Ethereum bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh, sau đó Wanchain sẽ đúc 100 ETH dưới dạng đóng gói trên Wanchain (WETH). Các WETH này sau đó có thể được giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung lấy WBTC (các đồng tiền đóng gói của BTC) trên Wanchain. Khi người dùng hoặc dApp muốn đổi lại đồng tiền trên blockchain gốc (ví dụ: Ethereum hoặc Bitcoin ), thì các hợp đồng thông minh trên Wanchain blockchain sẽ được thực thi để giải phóng các đồng tiền gốc đã bị khóa nêu trên.

Wanchain nhằm để giải quyết các mục đích gì?

Wanchain đang cố gắng giải quyết những thách thức khó khăn nhất trong ngành - sự cần thiết phải cho phép chuyển giá trị giữa các blockchain bị cô lập. Họ không chỉ bắc cầu cho các chuỗi khối công khai như Ethereum hoặc Bitcoin, mà còn làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp để kết nối nền kinh tế truyền thống với nền kinh tế dựa trên blockchain hoặc Web 3.0.

Các tính năng của Wanchain?

Điểm khác biệt chính của Wanchain là công nghệ chuỗi chéo và các tính năng riêng tư. Nó là một nhánh phân tách của Ethereum, vì vậy nó cũng có khả năng thực hiện các hợp đồng thông minh. Họ hiện có khả năng bảo mật cho các giao dịch WAN gốc và có kế hoạch thực hiện quyền riêng tư cho tất cả các giao dịch giữa các blockchain khác nhau trong tương lai gần.

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất