Your browser does not support JavaScript!

Zcash (ZEC) Ví

Tải về Ví Trust với Zcash (ZEC) Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoạt động với một số mã thông báo tiền điện tử và ví blockchain. Với Ví Trust , bạn có quyền kiểm soát tiền của mình. Nhận, gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử của bạn trong giao diện di động.

Zcash là gì?

Zcash là một loại tiền kỹ thuật số hướng đến bảo vệ quyền riêng tư, được xây dựng dựa trên khoa học mạnh mẽ.

Nó hoạt động như thế nào?

Zcash là một loại tiền kỹ thuật số, hoặc tiền điện tử, như Bitcoin. (Trên thực tế, Zcash được xây dựng trên cơ sở mã ban đầu của Bitcoin.) Nó được hình thành bởi các nhà khoa học tại MIT, Johns Hopkins, các tổ chức khoa học và viện khoa học đáng kính khác. Zcash vượt lên trên và vượt ra ngoài các loại tiền điện tử khác. Với Zcash, bạn kiểm soát thông tin bạn chia sẻ. Địa chỉ được bảo vệ và số dư liên quan đến chúng không hiển thị trên blockchain. Cách tiết lộ thanh toán và "các khóa để xem" đặc biệt sẽ được sử dụng khi cần chia sẻ chi tiết giao dịch với các bên thứ ba đáng tin cậy để tuân thủ quy định hoặc để kiểm toán.

Zcash nhằm để giải quyết mục đích gì?

Nhiệm vụ của Công ty Zcash là trao cho mọi người quyền tự do kinh tế và cơ hội. Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền riêng tư, việc theo đuổi tự do kinh tế là có đạo đức và tương lai của tiền sẽ là một loại tiền kỹ thuật số chống tấn công và chống kiểm duyệt.

Địa chỉ được bảo vệ là gì

Một giao dịch Z-to-Z xuất hiện trên blockchain công khai, do đó được biết là đã xảy ra và các khoản phí đã được thanh toán. Nhưng các địa chỉ, số tiền giao dịch và trường ghi nhớ đều được mã hóa và không hiển thị công khai. Sử dụng mã hóa trên blockchain chỉ có thể thông qua việc sử dụng các bằng chứng không cần kiến thức.

Các tính năng của Zcash?

Hiệu quả và có thể sử dụng - Sử dụng Zcash như một phương tiện nhanh chóng, đáng tin cậy, rẻ tiền để gửi tiền hoặc mua hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số. Nó được hỗ trợ bởi các ví và sàn giao dịch hàng đầu. Thân thiện với kiểm toán và quy định - Địa chỉ và giao dịch riêng tư có thể được tiết lộ bởi người dùng Zcash để chia sẻ thông tin cho bên thứ ba, để kiểm toán hoặc để tuân thủ các quy định yêu cầu. Phân cấp và chống tấn công - Zcash được phân cấp và duy trì bởi một mạng lưới rộng lớn gồm nhiều người và máy móc, thay vì một thực thể tập trung như ngân hàng hoặc chính phủ. Không có cơ sở dữ liệu trung tâm để bị hack và không có điểm thất bại duy nhất. Không có thực thể có thẩm quyền nào có thể tắt hoặc ngăn chặn việc sử dụng nó. Địa chỉ và giao dịch riêng tư - Quyền riêng tư được xâu dựng và tích hợp vào cốt lõi của Zcash, cho phép mọi người gửi và nhận Zcash mà không tiết lộ người gửi, người nhận hoặc số tiền được giao dịch. Quyền riêng tư cho phép những người tốt giao dịch an toàn trên các phương tiện kỹ thuật số. Các địa chỉ và giao dịch minh bạch cũng có sẵn với Zcash.

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất